Zaproszenie – Walne Zebranie 2022 – 23.04.2022

Zarząd ROD RELAKS Łęczna zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się 23.04.2022 r w Domu Działkowca, ul. Cegielniana 4.

Porządek obrad:

w I terminie godzina 14.00, w drugim terminie godzina 14.30.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydum zebrania. Wyznaczenie Protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021r (merytoryczne i finansowe)
 7. Spraozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r
 9. Ocena Działalności Zarządu ROD za 2021r przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie pojektów uchwał i głosowanie w sprawach

1)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021r

2)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r

3)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r

12. Projekt Planu Pracy na 2022r

13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022r

14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022r przez Komisję Rewizyjną ROD

15. Dyskusja

16. Sprawozdanie Komisju Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów Uchwał i głosowania w sprawach:

1)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022r

2)Uchwalenie realizacji zadania inestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców

3)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

4) Uchwalenie planu pracy na 2022r

5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022r

17. Sprawy Różne

18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach:

13.04-14.04.2022 w godzinach od 15.00 do 17.00 w Domu Działkowca

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.