Krótkie przypomnienie zasad kompostowania liści

 

Kompost z liści

Jesienią, systematycznie opadające liście można bardzo praktycznie zagospodarować przeznaczając  je na  kompost.

Liście drzew i krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych są stosunkowo ubogie w składniki  pokarmowe, a szczególnie w azot z tego względu ich proces mineralizacji trwa dłużej do np. młodych chwastów lub trawy. Liście można przetwarzać w tradycyjnym wieloskładnikowym kompoście lub przygotować jednolity kompost z liści z dodatkiem dojrzałego kompostu lub gleby z ogrodu. Dojrzały kompost wytworzony z liści nazywany jest ziemią liściową.

Podział liści ze względu na tempo rozkładu

Liście różnią się od siebie budową tkanek i zawartością składników powstałych w wyniku przemiany materii, a w związku z tym różnią się tempem rozkładu.

Liście twarde trudne do rozkładu: Liście łatwo ulegające mineralizacji.
-liście gruszy,

olchy

-szczególnie trudno rozkładają się liściedębu i orzecha włoskiego. Dodane do kompostu silnie spowalniają rozkład ze względu na znaczną zawartość garbników i związków fenolowych.

Miękkie liście:

-lipy,

-jabłoni,

-kasztanowca,

-brzozy,

-leszczyny.

 

 

Trudno jest uniknąć spowolnienia rozkładu kompostu z dodatkiem liści o dużej zawartości garbników i fenoli, dlatego warto rozważyć składowanie tych części roślin w oddzielnym pojemniku lub worku do kompostowania. Do takiego pojemnika (worka) można dodać preparaty przyspieszające kompostowanie ze szczepami bakterii i grzybów odpowiedzialnymi za rozkład materii oraz pożywką postaci dawki mikro- i makroelementów.

Pozostałe (miękkie) liście, które nie noszą objawów choroby czy żerowania można przetwarzać we wspólnym kompostowniku razem z odpadkami kuchennymi (skórki, obierki owoców i warzyw, skorupki jajek), podsuszonymi chwastami (bez nasion), skoszoną trawą, pociętymi gałązkami itp. Rozkład materii będzie krótszy, gdy przed dodaniem liści rozdrobnimy je np. kosiarką do trawy. W celu poprawy stosunku węgla do azotu w kompostowanej masie a co za tym idzie przyspieszenia mineralizacji liści,  oprócz ziemi kompostowej, którą przesypujemy warstwy co 20 cm, należy dodać ok. 500 g mocznika (lub innego wysokoprocentowego i łatwo przyswajalnego nawozu azotowego) na 1m3 kompostu.

Przygotowanie ziemi liściowej

Na 1m3 liści należy dodać 2-3kg kredy nawozowej (CaCO3) lub popiołu drzewnego oraz 20 l dojrzałego kompostu. Podobnie jak poprzednio można rozdrobnić liście oraz dodać preparaty przyspieszające kompostowanie i obficie podlać. Tak ułożony materiał kompostujemy ok. 1 do 1,5 sezonu wegetacyjnego przerabiając co 2-3 miesiące.

Zastosowanie

Ziemia liściowa, jak wspomniałam, jest uboga w składniki pokarmowe, dlatego stanowi  dobre podłoże zwłaszcza dla roślin  ozdobnych o małych wymaganiach pokarmowych, może być również komponentem innych  podłoży ogrodniczych.

Ziemia liściowa dodawana do gleby, poprawia jej strukturę oraz warunki powietrzno wodne: rozluźnia gleby ciężkie, gliniaste, a gleby lekkie wzbogaca w substancję organiczną, zwiększając zawartość próchnicy ułatwiającej zatrzymywanie składników pokarmowych i wody w glebie.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska