Szanowni działkowcy, jeszcze nie chowajcie narzędzi do uprawy.

Może jeszcze nie idzie do jesieni, może jeszcze wróci wiosna… Dlaczego takie żarty się mnie trzymają? Ano spójrzcie na fotografie: działka nr 132 Kwitnąca jabłoń , zdjęcie zrobione dzisiaj t.j 14 wrzesień 2023

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szanowni działkowcy, jeszcze nie chowajcie narzędzi do uprawy. została wyłączona

Dzień Działkowca 2023

Coroczna impreza p.n. Dzień Działkowca w „ROD Relaks Łęczna” odbyła się w sobotę 2 września.
Dopisała pogoda, dopisali działkowcy, dopisali zaproszeni goście:
Burmistrz Leszek Włodarski z Grzegorzem Kuczyńskim z Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz Marzeną Florek, reprezentującą Radę Miejską w Łęcznej .
Przedstawiciele Zarządu Okręgowego PZD w Lublinie w osobie Katarzyny Dywanskiej oraz Zw. Zaw. Górników Markiem Zielonym
Organizatorzy dwoili się i troili do ostatniej chwili by wszystko poszło jak zaplanowali, by dorośli byli nakarmieni, dzieci zadowolone z zabaw i nagród.
Część artystyczno- rozrywkową przygotowała Ula Wójcik z mężem i Agatą Polesińską za co dziękujemy w imieniu dzieci i dorosłych.
W organizacje i przygotowania oraz w późniejszym sprzątaniu po imprezie, było zaangażowanych wiele osób których nie sposób wymienić,
ale którym bardzo, bardzo dziękujemy.

Nad całością przygotowań czuwał, niezmordowanie, sam prezes Roman Wątroba.


Oficjalnego powitania i otwarcia imprezy dokonał prezes Wątroba

Ale zanim podano na stół smaczne, kiszone ogórki….

Panie uwijały się przy ich ukiszeniu, a następnie przygotowaniu smacznego smalcu.

Więcej zdjęć:

www.//we.tl/t-fObQA1kuZt

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dzień Działkowca 2023 została wyłączona

Prezesi ratują bociana

Na fotkach akcja ratowania bociana, który doznał kontuzji, najprawdopodobniej nogi, na terenie naszego Ogrodu. Pomoc polegała na umiejętnym pochwyceniu bociana, który pomimo kontuzji, nie zamierzał oddać się pod opiekę lekarza. Umiejętnie pochwycony i przygotowany do transportu,wyraźnie osłabiony, nie stawiał już oporu. Został odwieziony do Poleskiego Parku Narodowego pod opiekę lekarzy weterynarii, gdzie, miejmy nadzieję, dojdzie do zdrowia i w następnym sezonie będzie ostrożniejszy w poruszaniu się w przestrzeni nad naszym Ogrodem.

Zabezpieczony, na chwilę przed odjazdem do lek. wet.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Prezesi ratują bociana została wyłączona

Zaproszenie na Dzień Działkowca

Więcej na temat menu: https://tinyurl.com/szczegolymenu

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zaproszenie na Dzień Działkowca została wyłączona

Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Jak oceniać postępowanie działkowca, który notorycznie zachowuje się bardzo hałaśliwe na swojej działce? Jakie działania powinny być w takiej sytuacji podjęte przez władze ROD?

Hałas powodowany przez działkowca na terenie działek rodzinnych nie powinien przekraczać przeciętnej miary wynikającej z charakteru ogrodów działkowych.
Przekroczenie tak ustalanej „przeciętnej miary” prowadzi do niedozwolonego naruszenia prawa sąsiadów do niezakłóconego korzystania ze swojej działki. Należy podkreślić, że jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu działkowcowi, czego wyrazem jest jego zamieszczenie w § 14 statutu PZD.

Z prawem tym korespondują dwa obowiązki spoczywające na sąsiadach.

Po pierwsze, są zobowiązani do korzystania z działki w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez są siadów (§ 124 regulaminu ROD).

Po drugie zaś, obowiązani są nie zakłócać spokoju swoim sąsiadom (§ 132 ust. 1 pkt 2 regulaminu ROD).

W konsekwencji naruszenie tych obowiązków uprawnia działkowca do żądania zaniechania bez prawnych działań. Jeżeli zatem hałas pozostający w związku z postępowaniem sąsiada stwarza utrudnienia w korzystaniu z działki lub zakłóca spokój, to działkowiec może zwrócić się do zarządu ogrodu o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia takiego stanu rzeczy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w takiej sytuacji organ ten jest zobligowany do pisemnego wezwania członka Związku do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień pod rygorem zastosowania jednej z kar porządkowych, a w dalszej kolejności – nawet pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

Wynika stąd, że właściwym organem do załatwiania spraw hałasu i spalania jest zarząd ogrodu, który jest wybierany przez ogół działkowców m.in. po to, aby w ich imieniu czuwał nad przestrzeganiem prawa obowiązującego w ogrodzie działkowym.
Nie powinien zatem ignorować naruszeń prawa oraz lekceważyć interwencje działkowców. W takich sytuacjach ma bowiem obowiązek sprawę zbadać, podjąć odpowiednie decyzje i skutecznie je wyegzekwować
.
Tomasz Terlecki

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD została wyłączona

Dzięki uprzejmości Grzegorza Kuczyńskiego zamieszczamy fotki naszego ROD z lotu drona.

/maj 2023 rok/

default
default
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dzięki uprzejmości Grzegorza Kuczyńskiego zamieszczamy fotki naszego ROD z lotu drona. została wyłączona

Chroń pszczoły. Nie truj ich opryskami!

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o tym, jak ważnym zapylaczem są pszczoły i przypomina o zasadach stosowania środków ochrony roślin.

Pszczoły, jako zapylacze wpływają na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.

Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%. W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przypomina o bezwzględnej konieczności przestrzegania poniższych zasad:

  • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
  • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
  • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z póź.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

/ze strony www.leczna24.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Chroń pszczoły. Nie truj ich opryskami! została wyłączona

Ostrzeżenie przed przymrozkami !!!

‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️

PRZYMROZKI 🥶

▶️Prognozowany jest spadek temperatury powietrza

od -2°C do +1°C, przy gruncie od -6°C do -4°C.

„Przed nami kolejna noc z przymrozkami, tym razem już niemal wszędzie. Lokalnie temperatura spadnie do -3/-4 stopni Celsjusza” – przekazał w mediach społecznościowych portal www.meteoprognoza.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego stopnia o przymrozkach dla następujących województw: podlaskiego, łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, a także: lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ostrzeżenie przed przymrozkami !!! została wyłączona

Koty w ogrodach działkowych

Problem kotów w rodzinnych ogrodach działkowych stał się powszechny i wywołuje liczne kontrowersje. Sympatycy kotów, często określani jako pseudo-opiekunowie, wabią je na działki, dokarmiają i próbują usankcjonować ich bytowanie w ROD nadając im status tzw. kotów wolno żyjących, zwierząt pożytecznych, które skutecznie tępią gryzonie. Natomiast przeciwnicy kotów widzą w nich same złe cechy – zanieczyszczają działki odchodami, „obsikują” rośliny znacząc teren, porzucają resztki pożywienia, roznoszą choroby odzwierzęce. Razi też działkowców widok brudnych misek, różnych pojemników na alejkach i innych terenach wspólnych.

Kwestię kotów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych jednoznacznie rozstrzygają przepisy regulaminu ROD. Zgodnie z § 68 pkt. 10 regulaminu zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Przepisy regulaminu nie różnicują pochodzenia kotów na domowe i wolno żyjące. Swobodnie przemieszczające się zwierzęta stanowią realne zagrożenie, nie tylko z powodu możliwości zarażenia groźnymi chorobami np. toksoplazmoza czy wścieklizna, ale przede wszystkim ze względu na niekontrolowane pozostawianie odchodów, co na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie uprawia się owoce i warzywa do bezpośredniego spożycia, jest nie do zaakceptowania. Poza tym koty chętnie załatwiają się w piaskownicach dla dzieci, których nie brakuje w ogrodach.

Podstawową przyczyną osiedlania się kotów bezdomnych czy tzw. wolno żyjących na terenie ROD jest systematyczne ich dokarmianie. Żywiciele-działkowcy nie chcą jednak nazywać się właścicielami kotów i wziąć za nie odpowiedzialności. Spora część „kociarzy” na zimę zapomina o tych zwierzętach, właśnie wtedy, kiedy najwięcej potrzebują ludzkiej pomocy.

Stanowisko Stowarzyszenia ogrodowego PZD w kociej sprawie nie może być inne niż to, które jest wyrażone w przepisach regulaminu ROD, nieprzewidujących utrzymywania kotów na działkach.

Utrzymanie to nie tylko posiadanie, danie stałego schronienia, ale to również dożywianie, godzenie się na ciągłą obecność, stwarzanie różnych warunków do stałego bytowania kotów w ogrodzie, niekoniecznie na swojej działce.

Zważywszy na wspomniane wcześniej argumenty należy zaprzestać wabienia pożywieniem bezpańskich kotów na teren rodzinnych ogrodów działkowych.

Dokarmianie zwierząt jest działaniem humanitarnym, pytanie tylko czy to jest właściwy kierunek dla rozwoju ogrodnictwa działkowego ? W naszym kraju są instytucje powołane do opieki nad zwierzętami, natomiast miłośnicy zwierząt mogą bez przeszkód dokarmiać je poza terenem rodzinnych ogrodów działkowych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Koty w ogrodach działkowych została wyłączona

Pomóżmy pszczołom

                      Jak pomóc pszczołom gdy pogoda nie dopisuje lub gdy jest sucho,                                a kwiatów mało?

Możemy zetrzeć jabłko na talerzu i dodać trochę wody. Pszczoły są wzmocnione sokiem ze słodkich owoców i nie topią się stojąc na kawałkach jabłek. I jeszcze jedna prośba: Jeśli już trzeba opryskiwać, to proszę robić to wieczorem, kiedy pszczoły już nie latają.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pomóżmy pszczołom została wyłączona

Ważne!!!

Zarząd ROD RELAKS Łęczna informuje o możliwości pobrania formularza Oświadczenia: Wyrażenie zgody na zawiadomienie pocztą elektroniczną o Walnym Zebraniu Członków PZD w ROD RELAKS Łęczna.

Plik można pobrać w zakładce WZORY DOKUMENTÓW, wydrukować i wypełnić (czytelnie), a następnie złożyć w Zarządzie ROD RELAKS Łęczna.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ważne!!! została wyłączona

Uwaga WODA !!!

Kontrola i plombowanie w dn. 17,18,19  kwietnia 2023r

Napełnianie rozpocznie się ok godz.11.00

Działkowcu sprawdź stan swojej instalacji, zakręć krany.

W razie awarii szybko zgłaszaj na tel. Prezesa 723 186 130

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Uwaga WODA !!! została wyłączona

Zawiadomienie !!!

Megafon - tuba nagłaśniająca

Zarząd ROD Relaks w Łęcznej

zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Które odbędzie się 15 kwietnia 2023 w Łęcznej na ulicy Cegielnianej 24

w Domu Działkowca

Początek obrad : I termin 14.00 II termin 14.30

Porządek obrad otrzymali Państwo na oficjalnych, osobistych zaproszeniach.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniach 05.04 do 06.04 w godz. 15-17

w Domu Działkowca.

Zgodnie z paragrafem 56 ust.2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest jakiekolwiek zastępstwo i udzielenie pełnomocnictwa.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zawiadomienie !!! została wyłączona

Zapominalskim przypominamy !!!

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zapominalskim przypominamy !!! została wyłączona

Wiosna tuż tuż, przecinka drzew i rozdrabnianie gałęzi. Połowa Zarządu, z prezesem na czele, oraz Piotrek, Roman i Paweł w pocie czoła pracują bez ociągania.

Podziękowania dla wszystkich i uścisk dłoni prezesa był nagrodą nie do pogardzenia.

Do następnych, niekończących się prac, zapraszamy jak najszersze grono działkowców.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Wiosna tuż tuż, przecinka drzew i rozdrabnianie gałęzi. Połowa Zarządu, z prezesem na czele, oraz Piotrek, Roman i Paweł w pocie czoła pracują bez ociągania. została wyłączona

Szkolenie z cięcia drzew i krzewów owocowych

2 marca br na terenie naszego ogrodu działkowego odbyło się szkolenie dla nowych działkowców a także grupy chętnych wieloletnich posiadaczy działki, szkolenie instruktażowe dotyczące prawdłowego cięcia drzew i krzewów owocowych ziarnkowych, takich jak jabłonie, grusze, orzech. Pestkowe drzewa owocowe powinno się ciąć po owocowaniu, dlatego też przy nich zrobiono tylko cięcie sanitarne. Szkolenie to przeprowadziła dr.inż. Anna Michowska z Okręgowego Związku PZD w Lublinie.

Krótka fotorelacja jest dostępna tu: http://www.ozpzd-lublin.pl/index.php?mod=news&id=2&idn=3071

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkolenie z cięcia drzew i krzewów owocowych została wyłączona

Dzień Kobiet 2023

Za zdrowie Pań / Edward Hulewicz
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dzień Kobiet 2023 została wyłączona

W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok.

Temat ten wcześniej był szeroko konsultowany z Okręgami i spotkał się ze zrozumieniem i poparciem. Po szerokim przedstawieniu argumentów mających znaczenie dla podjęcia decyzji o konieczności przedłużenia kadencji w PZD, członkowie Krajowej Rady PZD zagłosowali jednomyślnie podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców, którą przesyłamy w załączeniu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. została wyłączona

Niby tylko biały puch, a jednak potrafi poczynić szkody.

A może właściciele nieco zlekceważyli zagrożenie?
Tak czy inaczej, kilka tuneli foliowych uległo uszkodzeniu.

To jeszcze nie koniec zimy, pewnie nie koniec opadów śniegu. Niech te fotki będą przestrogą dla innych działkowiczów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Niby tylko biały puch, a jednak potrafi poczynić szkody. została wyłączona

Zdrowych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

a w Nowym, 2023 Roku wszelkiej pomyślności

.

…………………………………………………… życzy Zarząd ROD RELAKS Łęczna

.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona