Prezes ROD RELAKS Łęczna Roman Wątroba w Okręgowej Radzie PZD w Lublinie.


12 września br w Lublinie odbył się X Zjazd Delegatów PZD w Lublinie. Uczestnikami zjazdu byli delegaci Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Lubelszczyzny wybrani w tym roku podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz członkowie ustępujących organów statutowych.

Obradom przewodniczyli Pan Kazimierz Michalik (Członek KR PZD, I Wiceprezes Okręgu PZD Lublin, Wiceprezes ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej) oraz Pani Janina Dziechciaruk (Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie), sekretarzem zjazdu był Pan Edward Trojanowski (skarbnik Okręgu).


Podczas zjazdu wręczano podziękowania zasłużonym działaczom PZD, oraz jednostkom wspierającym, a co dla nas bardzo ważne, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył Panu Leszkowi Włodarskiemu, Burmistrzowi Miasta Łęczna – Medal Jubileuszowy 120 – lecia Ogrodów Działkowych w Polsce jako dowód wdzięczności za wsparcie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i Związku.

Prezes OR PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk omówił m.in. najważniejsze zagrożenia dla ogrodów, wynikające z niekorzystnych rozwiązań prawnych, umożliwiających byłym właścicielom odzyskiwanie gruntów, podkreślił rolę dobrej współpracy z samorządami województwa lubelskiego.

Z kolei w dyskusji głos zabrało 25 reprezentantów lubelskich ogrodów. Poruszano sprawy prowadzenia ogrodów, zbiórki i wywozu odpadów, egzekwowania prawidłowego zagospodarowania działek. Pojawiły się propozycje zmian niektórych zapisów Regulaminu i Statutu PZD.

Odpowiedzią na głosy podejmowane w dyskusji było wystąpienie Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD, który pogratulował delegatom postawy i aktywności. Nawiązał do roli i znaczenia ogrodów dla społeczeństwa, wskazując jednocześnie na odpowiedzialność spoczywającą na organach Związku. Podkreślał, że działka to świadczenie Państwa na rzecz rodziny. Tereny ogrodów podlegają ulgom podatkowym, które zwalniają działkowców z szeregu opłat, ale tym samym nakładają odpowiedzialność za należyte użytkowanie tych gruntów. Nawiązał do Programu rozwoju ROD i potrzeby unowocześniania ogrodów również poprzez cyfryzację i jednolitą księgowość. Odnosząc się głosów w dyskusji, wyraził potrzebę, czasem trudnej, współpracy i podejmowania prób zmiany mentalności działkowców wskazując, że pozbawienie prawa do działki to ostateczność. Podkreślał rolę współpracy z władzami samorządowymi i zachęcał do udziału w posiedzeniach rady jednostek samorządów i planowaniu budżetów na przyszły rok.

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgowa Rada PZD w Lublinie w składzie 25 osób oraz Komisję Rewizyjną PZD w składzie 7 osób.

Okręgowa Rada PZD w Lublinie

1.    Grzegorz Kurczuk      – Prezes Okręgowego Zarządu

2.    Kazimierz Michalik    – I Wiceprezes Okręgowego Zarządu

3.    Jan Szymański           – Wiceprezes Okręgowego Zarządu

4.    Katarzyna Dywańska  – Sekretarz Okręgowego Zarządu

5.    Zenon Jakóbczyk       -Skarbnik Okręgowego Zarządu

6.    Ryszard Janeczek       – Członek Okręgowego Zarządu

7.    Tadeusz Jarosz          – Członek Okręgowego Zarządu

8.    Lucjan Kozik             – Członek Okręgowego Zarządu

9.    Kazimierz Nowicki     – Członek Okręgowego Zarządu

10.     Andrzej Jonik          -Członek Okręgowej Rady

11.     Danuta Melańczuk    -Członek Okręgowej Rady

12.     Grzegorz Sidorowicz -Członek Okręgowej Rady

13.     Halina Wilczyńska   -Członek Okręgowej Rady

14.     Jan Kowalski           -Członek Okręgowej Rady

15.     Jan Serafin              -Członek Okręgowej Rady

16.     Jerzy Kobus             -Członek Okręgowej Rady

17.     Jerzy Sobolewski     -Członek Okręgowej Rady

18.     Maria Krzewicka      -Członek Okręgowej Rady

19.     Mirosław Tajer         -Członek Okręgowej Rady

20.     Roman Wątroba       -Członek Okręgowej Rady

21.     Ryszard Bębenek      -Członek Okręgowej Rady

22.     Stanisław Pszeniczka-Członek Okręgowej Rady

23.     Tadeusz Urbański     -Członek Okręgowej Rady

24.     Wojciech Wójcik      -Członek Okręgowej Rady

25.     Zofia Mazuś            -Członek Okręgowej Rady

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1.  Michał Bolek                  – Przewodniczący OKR

2.  Mieczysława Krawiec       – Zastępca Przewodniczącego OKR

3.  Zofia Szpyrka                 – Sekretarz OKR

4.  Eugenia Niesiołowska      – Członek OKR

5.  Edmund Sak                    – Członek OKR               

6.  Henryk Iskra                   – Członek OKR

7.  Maria Golian                  – Członek OKR

Wybrano również 8 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

1.  Grzegorz Kurczuk

2.  Jan Serafin

3.  Jan Szymański

4.  Kazimierz Michalik

5.  Maria Krzewicka

6.  Michał Bolek

7.  Tadeusz Szczerba

8.  Zenon Jakóbczyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz